Kas mes esame

Šiame poskyryje turite nurodyti savo tinklalapio URL, taip pat įmonę, organizaciją ar asmenį, kuris jį valdo ir jos/jo tikslią kontaktinę informaciją.

Informacijos, kurią privalote čia pateikti, kiekis priklauso nuo Jūsų vietinių ar nacionalinių įstatymų. Gali būti, kad Jūs privalote pateikti fizinį adresą, registracijos adresą ar Jūsų įmonės/organizacijos registracijos numerį.

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Šiame poskyryje turite surašyti, kokius asmeninius duomenis renkate iš tinklalapio vartotojų ir lankytojų. Tai gali būti tokie asmeniniai duomenys kaip vardas, el.paštas, asmeniniai paskyros nustatymai, mokėjimų duomenys (pavyzdžiui, pirkimų informacija); ir/arba techniniai duomenys, tokie kaip slapukai (cookies).

Taip pat turite aprašyti bet kokį jautrių asmens duomenų rinkimą ir saugojimą, pavyzdžiui, susijusių su asmens sveikata.

Aprašydami, kokius asmeninius duomenis renkate, taip pat turite parašyti, kodėl Jūs juos renkate. Šie paaiškinimai turi remtis arba teisiniu pagrindu arba aktyviu sutikimu, kurį davė pats vartotojas.

Asmeniniai duomenys sukuriami ne tik vartotojui atliekant veiksmus Jūsų tinklalapyje. Jie taip pat atsiranda kaip techninių procesų pasekmė, pavyzdžiui, kontaktų formose, komentaruose, slapukuose, statistikoje ir trečiųjų šalių įkėlose (embeds).

Standartiškai, WordPress nerenka jokių asmeninių duomenų apie lankytojus, o saugo tik duomenis, kuriuos savo paskyroje pateikia registruoti vartotojai. Tačiau kai kurie iš Jūsų naudojamų įskiepių gali rinkti asmeninius duomenis. Jūs turite apie tai informuoti aprašydami šiame skyriuje.

Komentarai

Šiame poskyryje turite surašyti, kokia informacija renkama skelbiant komentarus. Mes jau surašėme duomenis, kuriuos standartiškai renka WordPress.

Failai

Šiame poskyryje turite surašyti, kokią informaciją gali atskleisti vartotojai, kurie turi galimybę įkelti media failus. Dažniausiai, visi įkeliami failai yra prieinami viešai.

Kontaktų formos

Standartiškai, WordPress instaliacijoje nėra kontaktų formos. Jei naudojate kontaktų formos įskiepį, šiame poskyryje aprašykite, kokius asmeninius duomenis išsaugote, kai kas nors užpildo kontaktų formą, ir kiek laiko juos saugote. Pavyzdžiui, galite parašyti, kad kontaktų forma pateiktus duomenis saugote konkretų laiko tarpą dėl klientų aptarnavimo tikslų, tačiau nenaudojate šių duomenų marketingo tikslais.

Slapukai (cookies)

Šiame poskyryje turite aprašyti visus slapukus, kuriuos naudoja Jūsų tinklalapis, įskaitant tuos, kuriuos sukuria Jūsų naudojami įskiepiai, socialinių tinklų integracijos ir statistikos rinkimo įrankiai. Mes aprašėme tik tuos slapukus, kuriuos WordPress sukuria standartiškai.

Statistika

Šiame poskyryje turite surašyti, kokius stebėjimo ir statistikos rinkimo įrankius naudojate, kaip Jūsų vartotojai gali pasirinkti, kad jų duomenys nebūtų įtraukiami į Jūsų statistiką, bei pateikti nuorodą į Jūsų statistikos rinkimo paslaugos teikėjo privatumo politiką.

Standartiškai, WordPress nerenka jokių statistinių duomenų. Tačiau dauguma hostingo tiekėjų renka anonimizuotą statistiką. Taip pat, Jūs galite naudoti WordPress įskiepius kurie teikia statistikos rinkimo paslaugą. Tokiu atveju, turite apie tai surašyti čia.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Šiame skyriuje turite surašyti visus trečiųjų šalių paslaugų tiekėjus, su kuriais Jūs dalinatės savo vartotojų duomenimis (pavyzdžiui, prekybos partneriai, debesijos paslaugų tiekėjai, mokėjimų tarpininkai), taip pat turite surašyti kokiais duomenimis su jais dalinatės ir kodėl. Jei įmanoma, sudėkite nuorodas į šių tiekėjų privatumo politikas.

Standartiškai, WordPress nesidalina jokiais asmeniniais duomenimis su niekuo.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Šiame skyriuje turite paaiškinti, kiek ilgai Jūs saugote asmeninius duomenis, surinktus ar sugeneruotus šiame tinklalapyje. Nors Jūs ir turėtumėte turėti aiškų laiko apibrėžimą ir priežastį konkrečių duomenų rinkinių laikymui, tokią informaciją pateikti nėra būtina. Pavyzdžiui, Jūs galite parašyti, kad saugote per kontaktų formas pateiktus duomenis 6 mėnesius, statistikos įrašus — metus, o pirkėjų užsakymų duomenis — 10 metų.

Jūsų teisės

Šiame skyriuje turite paaiškinti, kokias teises turi Jūsų vartotojai tvarkyti savo asmeninius duomenis, ir kaip tomis teisėmis jie gali pasinaudoti.

Kur mes siunčiame Jūsų duomenis

Šiame skyriuje turite surašyti visus atvejus, kai duomenys iš Jūsų tinklalapio persiunčiami už Europos Sąjungos ribų ir aprašyti būdus, kaip tie duomenys yra saugomi, kad apsaugos lygis atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Minėti atvejai gali būti — Jūsų hostingo tiekėjas, debesijos paslaugų tiekėjas ar kiti trečiųjų paslaugų tiekėjai.

Europos duomenų apsaugos įstatymai reikalauja, kad Europos gyventojų duomenys, kurie perduodami už Europos Sąjungos ribų, būtų apsaugoti lygiai tokiu pačiu saugumo lygiu, kaip Europoje. Todėl turite aprašyti ne tik kur persiunčiami duomenys, bet ir kaip Jūs bei Jūsų partneriai užtikrinate, kad apsaugos lygis išliktų toks pat aukštas (pavyzdžiui, naudojant privatumą užtikrinančias technologijas, sutarčių sąlygas ar įpareigojančius nuostatus tarp įmonių).

Contact information

Šiame skyriuje turite pateikti kontaktus, kuriais reiktų kreiptis dėl asmens duomenų ir kitokiais su privatumu susijusiais klausimais. Jei dėl Jūsų veiklos pobūdžio privalote turėti Duomenų apsaugos pareigūną, čia turite parašyti jo/jos vardą, pavardę ir kontaktus.

Papildoma informacija

Jei Jūsų tinklalapis yra komercinis ir Jūs naudojate sudėtingesnius vartotojų duomenų rinkimo ar apdorojimo būdus, privalote tai aprašyti savo privatumo politikoje, papildomai šalia visko, ką rekomenduojame.

Kaip mes saugome Jūsų duomenis

Šiame skyriuje turite paaiškinti, kokiais būdais saugote savo vartotojų duomenis. Tai gali būti techniniai būdai, kaip šifravimas; saugumo priemonės, kaip dviejų žingsnių autentifikacija; ir kitokie būdai, kaip darbuotojų mokymai apie asmens duomenų apsaugą. Jei esate įvykdę Privatumo poveikio įvertinimą ar kitokias oficialias procedūras, taip pat galite čia apie tai paminėti.

Kokias duomenų apsaugos procedūras mes naudojame

Šiame skyriuje turite paaiškinti, kokios procedūros yra vykdomos siekiant apsisaugoti nuo duomenų prieigos pažeidimų (potencialių ir realių), pavyzdžiui, vidinė pranešimų sistema, kontaktų sąrašas, ar atlygis už surastas klaidas.

Iš kokių trečiųjų šalių mes gauname duomenis

Jei Jūsų tinklalapis gauna duomenis apie vartotojus iš trečiųjų šalių, įskaitant reklamos tinklus, tai turi būti aprašyta Jūsų privatumo politkos skyriuje, kuriame aprašoma trečiųjų šalių suteikiama informacija.

Kokius automatinius sprendimus ir/ar profiliavimą mes atliekame naudodami Jūsų duomenis

Jei Jūsų tinklalapis teikia paslaugą, kuri vertina Jūsų klientų duomenis ir pagal juos priima sprendimą automatiškai (pavyzdžiui, kredito prašymas) arba apjungia klientų duomenis ir sukuria kiekvienam jų reklaminių interesų profilį — Jūs privalote aprašyti tokius procesus, pateikiant informaciją kaip ši informacija naudojama, kokie sprendimai yra daromi iš apjungtų duomenų ir kokias teises dėl automatiškai priiimtų sprendimų turi vartotojas.

Reguliuojamų veiklos sričių informacija

Jei Jūsų veiklos sritis yra reguliuojama valstybės, arba Jums galioja papildomi privatumo įstatymai, galite tokią informaciją pateikti čia.